Podsumowanie kampani wyborczej.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kleszczów. Drodzy Wyborcy.

Tegoroczna kampania wyborcza dobiega końca. Dziękujemy serdecznie za Waszą obecność na naszych spotkaniach, za bardzo życzliwe i miłe przyjęcie naszych kandydatów na wójta i na radnych w swoich domach. Dziękujemy za wszystkie cenne uwagi i głosy w dyskusji.
Podsumowując tegoroczną kampanię wyborczą stwierdzić należy, że przeprowadziliśmy szereg licznych spotkań zarówno w każdym sołectwie, jak i w indywidualnych domach naszych mieszkańców. Rozmowy były konstruktywne, którym przyświecała troska o przyszłość naszej gminy. Właściwie z każdej rozmowy i każdego spotkania można wyciągnąć jeden wniosek, że minione 4 lata zostały zmarnowane, a kolejne 5 lat w obecnym wydaniu wójta Chojnowskiego i jego radnych będą tragedią dla naszej gminy.
Przykładowo na ostatnim naszym spotkaniu wyborczym w Kleszczowie pojawiło się kilka osób z bliskiego otoczenia wójta Chojnowskiego, przez całe spotkanie osoby te nie zabrały ani razu głosu w merytorycznej dyskusji dotyczącej przyszłości naszej gminy, ani nie zdementowały żadnego argumentu ukazującego nieudolność i stagnację w zarządzaniu naszą gmina. Jedynym ich głosem w dyskusji był krzyk i pyskówka rozpoczęta przez panią z Łuszczanowic, która przez wiele miesięcy pobierała wysokie uposażenie zasiadając z polecenia obecnego wójta w Radzie Nadzorczej w spółce Energoserwis Kleszczów. Głos w dyskusji wykrzyczany przez tą panią, nie posiadał waloru troski o naszą gminę, ani nie bronił ostatnich 5 lat nieudolnych rządów obecnych władz. Z pewnością wynika z tego, że takiej nieudolności i braku pomysłu na gminę Kleszczów oraz takich zaniedbań i lenistwa obronić się nie da.
Z uwagi na fakt, że wójt Chojnowski i jego radni wykorzystują obecnie znaczne możliwości w tzw.
„przekonywaniu wyborców do siebie” np. rozdawanie mieszkań komunalnych, nadmierne zatrudnianie w urzędzie i spółkach gminnych nowych pracowników, udzielanie przed samymi wyborami podwyżek… mamy nadzieję, że chwilowa i osobista korzyść nie przesłoni wyborcom troski o przyszłość, znaczenie i wizerunek gminy Kleszczów i jej mieszkańców.
Brak zdecydowanych działań w sprawie obrony granic gminy Kleszczów i jej budżetu może spowodować, że z najbogatszej gminy w Polsce staniemy się gminą biedną stojącą w kolejce po wsparcie.

Szanowni Państwo
Po wielu dniach intensywnej pracy prezentującej nasz program i propozycje na nadchodzącą kadencję dla naszej gminy jesteśmy pełni nadziei, że werdykt wyborczy będzie dla nas wszystkich mieszkańców gminy Kleszczów korzystny, że wybierzecie Państwo Silny Samorząd na niełatwe czasy, które są przed nami dla Dobrego Jutra.

Drodzy wyborcy
W dniu 21 października prosimy o zaufanie i o Państwa głosy.

Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Kleszczów –„ Silny Samorząd”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *